Stavebné poradenstvo
Pomáhame a radíme.

dom s tehlovou fasádou v lete, vzadu dom s tehlovou fasádou večer, pohľad spredu pohľad na terasu so zeleňou, detail dom s tehlovou fasádou, pohľad odspodu dom s tehlovou fasádou v lete, vzadu, iný pohľad dom s tehlovou fasádou, detail, pohľad cez stromček
BLOG autora:

„ Články, v ktorých sa píše o tom, ako by mali veci fungovať je veľa, ale ako veci skutočne fungujú v praxi, o tom sa pokúsim písať práve tu.“

Najnovšie:
 • Projekt X - časť odovzdanie
 • Projekt X – časť odovzdanie „Projekt, ktorý rozvíril pokrízovú hladinu...

  Citáty slávnych:

  Stále nariekame , že máme málo času, ale žijeme tak, akoby sme ho mali na rozdávanie.
  Seneca

  Zaostrujeme na detaily

 • Nový bytový dom - zlý detail oplechovania balkóna, dažďová voda a topiaci sa sneh steká po celej ploche fasády

  1. - pozdĺžna prasklina - tepelný most

  2.,3. -  začínajúca odpadnutá omietka v ploche fasády

  4. - odpadnutá omietka v mieste vetracej mriežky

  5. - nevhodné vysunutie elektrickej skrine nad čelo priečelia

  6.,7.,8. - začínajúca tvorba plesní okolo okien - nevhodne navrhnutá a zle zrealizovaná úprava ostenia, tepelný most

 • Nekvalitne zrealizovaná fasádna omietka, nevhodný technologický postup, nedodržaná hrúbka omietky. Výsledkom sú praskliny v omietke na celej ploche, odpadnutá omietka, celá plocha omietky je fľakatá .

 • Oplotenie vľavo -  1. odpadnutý obklad veľkého rozsahu, nedodržaný technologický postup, nevhodný použitý lepiaci tmel

  Oplotenie vpravo - 2. fasádna omietka ako nevhodne použitý materiál na oplotenie, naviac zlé remeselné spracovanie, estetické aj vlhké mapy

                            3. nevhodný detail - materiál ako krycia strieška oplotenia, dažďová voda bude priamo stekať po ploche múru, tomuto oploteniu ako takému dávam krátku životnosť

 • Zlý príklad ukončenia hydroizolácie pod murivom bez presahu. Pri dokončovaní nebude možné vodorovnú hydroizoláciu bezpečne napojiť na zvislú. 

 • Späť1234Ďalej

  Toto sa nám Páči - Nepáči:

  kytice na kamennej fasáde

  Zaostrujeme na detaily:

  základy, poter, odhalená kovová mriežka

  Bezplatná poradňa:

   Ste právnická
   alebo fyzická osoba?

  Obsah tohto webu je duševným vlastníctvom spoločnosti RODIS spol. s r.o. a je chránený v zmysle Autorského zákona č. 383/1997 Zb. v znení neskorších predpisov a príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Obsahom webu sa rozumie grafický vzhľad - dizajn, obsahová platforma, logická štruktúra, textový i obrazový materiál a všetky ďaľšie informácie a náležitosti webu. Publikovanie resp. ďalšie šírenie časti alebo celého obsahu tohto webu akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti RODIS spol. s r.o. je výslovne zakázané bez ohľadu na uvedenie či neuvedenie zdroja. Spoločnosť RODIS spol. s r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté priame, nepriame, súvisiace alebo následné škody, straty, resp. iné výdavky spojené s nepovoleným použitím časti alebo celého obsahu tohto webu.

  Copyright © 2023 RODIS spol. s r.o. Všetky práva vyhradené.

  Vyrobené spoločnosťou risorius, s.r.o.