Stavebné poradenstvo
Pomáhame a radíme.

dom s tehlovou fasádou v lete, vzadu dom s tehlovou fasádou večer, pohľad spredu pohľad na terasu so zeleňou, detail dom s tehlovou fasádou, pohľad odspodu dom s tehlovou fasádou v lete, vzadu, iný pohľad dom s tehlovou fasádou, detail, pohľad cez stromček
BLOG autora:

„ Články, v ktorých sa píše o tom, ako by mali veci fungovať je veľa, ale ako veci skutočne fungujú v praxi, o tom sa pokúsim písať práve tu.“

Najnovšie:
 • Projekt X - časť odovzdanie
 • Projekt X – časť odovzdanie „Projekt, ktorý rozvíril pokrízovú hladinu...

  Citáty slávnych:

  Pravda môže počkať – má pred sebou dlhý život.
  Arthur Schopenhauer

  Výkon činnosti stavbyvedúceho

  Pohľad na strechu pred položením poteru, natiahnutý roxor
  V prípade, že rodinný dom/byt realizuje odborná firma, činnosť funkcie stavbyvedúceho si zabezpečuje firma sama, pričom jeho hlavnou činnosťou je priamo alebo prostredníctvom svojho asistenta – odborného majstra koordinovať všetky činnosti spojené s výstavbou a riadením svojho tímu pracovníkov na stavbe. Stavbyvedúci je jedným z najdôležitejších partnerov v komunikácii s investorom, pretože preberá všetku zodpovednosť za vykonanú prácu svojimi pracovníkmi na seba, t.j. musí si uvedomiť, že prípadné chyby pracovníkov-robotníkov sú jeho chybami a tieto nedostatky na stavbe spôsobené napr. „odfláknutou“ prácou robotníka sú nedostatkami stavbyvedúceho, ktorý zastupuje realizačnú firmu pri komunikácii s investorom, ktorého nezaujíma ktorý robotník, kedy a prečo vykonal nekvalitnú prácu.
  V druhom prípade, dnes viac rozšírenom, keď si proces výstavby celej stavby realizuje investor sám formou najímania si jednotlivých pracovníkov, partii živnostníkov, inštalatérov a pod. Tu veľakrát sebavedomie a pohľad investora-laika, že všetko nájdem na webe nie je namieste a veľakrát takýto scenár dopadne všelijako len nie dobre – t.j v tom lepšom prípade nejako stavbu dokončí, väčšinou nie vo vytýčenom termíne, ale s pochybnou kvalitou, systémovými chybami, ktoré sa neskôr určite prejavia a s prekročeným rozpočtom a to aj napriek tomu, že funkciu stavbyvedúceho mu vykonával rodinný známy – teraz dôchodca, ktorý pred 30-rokmi pracoval vo Váhostave š.p., Doprastave š.p. alebo inom ....-stave . Osvietený investor-laik si na takúto činnosť realizovanú svojpomocne najme odborníka stavbyvedúceho, pričom jeho správnym výberom takýto stavbyvedúci vo veľkej miere pomôže investorovi zachovať si duševné, fyzické a finančné zdravie. Veľakrát si investor-laik pre upokojenie svojej duše najme TDI(jeho činnosť popisujem v inom okne) s mylnou predstavou, že bude vykonávať aj funkciu stavbyvedúceho, čo je zlý a nesprávny názor.
  Na základe uvedeného vyplýva, že správny výber realizačnej firmy s dobrým stavbyvedúcim alebo správnym výberom stavbyvedúceho pri výstavbe svojpomocnej, je kľúčové a je asi to najdôležitejšie rozhodnutie v procese výstavby RD. Pri tomto výbere by investor nemal brať ako najhlavnejšie kritérium „najnižšia cena“ ale zamerať sa hlavne na „referencie“.

  Niektoré z hlavných činností stavbyvedúceho:
  • riadi zo svojej pozície celý proces výstavby a je zodpovednou osobou voči investorovi
  • riadi svojich pracovníkov na stavbe, rozdeľuje jednotlivé práce pracovníkom
  • zabezpečuje materiál určený k zabudovaniu, zabezpečuje stroje a strojné zariadenie
  • riadi a koordinuje činnosť subdodávateľských firiem
  • vedie stavebný denník
  • spolupracuje s TDI
  • pripravuje súpis vykonaných prác ako podklad pre fakturáciu
  • je zodpovedný za dodržiavanie BOZP
  • svojim rozhodnutím pozastavuje práce v prípade nepriaznivých klimatických pomerov
  • je zodpovedný za dodržiavanie projektovej dokumentácie
  • vykonáva zmeny a naviac práce podľa požiadaviek investora
  • spolupracuje so štátnymi orgánmi, napr. so štátnym stavebným dohľadom a pod.
  • dodržiava časový harmonogram
  • zabezpečuje revízne správy, tlakové a testnostné skúšky inštalačných rozvodov a potrubí
  • pripravuje podklady k projektu skutočného vyhotovenia stavby
  • pripravuje podklady ku kolaudácii
  • pripravuje podklady k odovzdaniu stavby, preberací protokol

  Prečítajte si ďalej:

  Toto sa nám Páči - Nepáči:

  kytice na kamennej fasáde

  Zaostrujeme na detaily:

  základy, poter, odhalená kovová mriežka

  Bezplatná poradňa:

   Ste právnická
   alebo fyzická osoba?

  Obsah tohto webu je duševným vlastníctvom spoločnosti RODIS spol. s r.o. a je chránený v zmysle Autorského zákona č. 383/1997 Zb. v znení neskorších predpisov a príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Obsahom webu sa rozumie grafický vzhľad - dizajn, obsahová platforma, logická štruktúra, textový i obrazový materiál a všetky ďaľšie informácie a náležitosti webu. Publikovanie resp. ďalšie šírenie časti alebo celého obsahu tohto webu akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti RODIS spol. s r.o. je výslovne zakázané bez ohľadu na uvedenie či neuvedenie zdroja. Spoločnosť RODIS spol. s r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté priame, nepriame, súvisiace alebo následné škody, straty, resp. iné výdavky spojené s nepovoleným použitím časti alebo celého obsahu tohto webu.

  Copyright © 2023 RODIS spol. s r.o. Všetky práva vyhradené.

  Vyrobené spoločnosťou risorius, s.r.o.