Stavebné poradenstvo
Pomáhame a radíme.

dom s tehlovou fasádou v lete, vzadu dom s tehlovou fasádou večer, pohľad spredu pohľad na terasu so zeleňou, detail dom s tehlovou fasádou, pohľad odspodu dom s tehlovou fasádou v lete, vzadu, iný pohľad dom s tehlovou fasádou, detail, pohľad cez stromček
BLOG autora:

„ Články, v ktorých sa píše o tom, ako by mali veci fungovať je veľa, ale ako veci skutočne fungujú v praxi, o tom sa pokúsim písať práve tu.“

Najnovšie:
 • Projekt X - časť odovzdanie
 • Projekt X – časť odovzdanie „Projekt, ktorý rozvíril pokrízovú hladinu...

  Citáty slávnych:

  Neboj sa, že sa tvoj život skončí, boj sa, že sa už nikdy nezačne.
  Grace Hansen

  Údržba a správa nehnuteľností

  žltý dom s červenou sedlovou strechou
  Veľmi veľa kupujúcich, ktorí kúpou nehnuteľnosti – rodinného domu prechádzajú z bytu do domu sú „nemilo“ prekvapený tým, že o rodinný dom (ako aj každú inú nehnuteľnosť) sa treba „starať“ prostredníctvom systematickej a pravidelnej údržby. Výsledok takejto údržby ale aj neúdržby sa priamo a pomerne rýchlo prejavia na vzhľade nehnuteľnosti alebo vznikom vád, čím priamo poskytujú obraz o majiteľovi(správcovi) a sú priamo jeho vizitkou. O údržbu bytov sa väčšinou stará správca bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytového domu. Takáto údržba bytov a spoločných priestorov je služba platená a majitelia bytov si ju väčšinou platia prostredníctvom mesačných preddavkov za danú službu. Pri rodinnom dome si treba uvedomiť, že žiadny priestor (dom ani pozemok) už nie sú spoločné, ale výhradne vo vlastníctve vlastníka domu a už nikomu neplatí preddavok za správu a služby spojené s údržbou nehnuteľnosti. Tieto služby a činnosti si momentom kúpy nehnuteľnosti musí zabezpečiť sám. A tu býva veľakrát kameň úrazu. Počas záručnej doby vlastník veľakrát nevykonáva žiadnu údržbu – s vlastným presvedčením, „veď na všetko je záručná doba a všetko je reklamácia“. To je mylná predstava, majiteľ je povinný od prvého dňa si zabezpečiť správu a údržbu svojej nehnuteľnosti. Veľakrát toto reálne nie je vlastník schopný vykonávať svojpomocne( aj keď by kvôli úspore finančných prostriedkov „chcel“). Preto je nutné si na túto pravidelnú činnosť zabezpečiť profesionálnu firmu alebo technicky a remeselne zdatnú osobu, ktorým treba za takúto činnosť aj zaplatiť. Často je trpkým sklamaním , že tieto náklady sú veľakrát rádovo vyššie ako pri byte, v ktorom vlastník nového rodinného domu predtým býval. Preto je veľmi dôležité, aby si vlastník uvedomil, keď položí starú známu otrepanú otázku „realitnému maklérovi“ pri kúpe – „Aké sú celkové mesačné náklady na dom ?“, že suma uvedená v maklérovej odpovedi(skutočne pravdivej?) je iba časť skutočných nákladov , pričom ostané náklady niekoľkokrát prevyšujú aj tak hrubo odhadnuté náklady realitného makléra.

  Tak isto si treba uvedomiť, že údržba domu nie je len pokosenie trávnika a poliatie kvetov v záhrade, ale je to aj napr.:
  • pravidelná údržba technologických zariadení – kotol, klimatizácie, bazén, vírivka, alarmy, kamerové systémy, tepelné čerpadlá, solárne systémy, závlahy, čerpadlá, garážové a bránové pohony atď.
  • zabezpečenie revíznych správ v určených časových intervaloch – elektro, plyn, komíny
  • údržba domu v zimnom období, najmä odpratávanie snehu zo spevnených plôch, balkónov a okapových chodníkov
  • pravidelné čistenie klampiarskych žľabov a zvodov, lapačov strešných splavenín
  • aplikácia náterov všetkého druhu
  • vypúšťanie vody z potrubí uloženými v nezámrzných hĺbkach pred zimným obdobím – závlahy, záhradná voda
  a mnoho, mnoho ďalšieho.

  Podstata údržby nehnuteľnosti – rodinného domu/bytu nie je v odstraňovaní už vzniknutých vád (napr.odpadnutie/odmrznutie exteriérovej dlažby), ale vykonávanie preventívnych činností a opatrení vedúcich k zamedzeniu alebo min. k obmedzeniu vzniku vád. A ak už príde napr. k odpadnutiu 1 ks dlažby, nečakať, kým v priebehu ďalších 2 rokov odpadne ďalších 20 ks, ale toto odstraňovať bez zbytočného odkladu ihneď po zistení, čím sa predíde vzniku škôd väčšieho rozsahu, a tým aj vyšších finančných nákladov na samotnú opravu.

  Prečítajte si ďalej:

  Toto sa nám Páči - Nepáči:

  kytice na kamennej fasáde

  Zaostrujeme na detaily:

  základy, poter, odhalená kovová mriežka

  Bezplatná poradňa:

   Ste právnická
   alebo fyzická osoba?

  Obsah tohto webu je duševným vlastníctvom spoločnosti RODIS spol. s r.o. a je chránený v zmysle Autorského zákona č. 383/1997 Zb. v znení neskorších predpisov a príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Obsahom webu sa rozumie grafický vzhľad - dizajn, obsahová platforma, logická štruktúra, textový i obrazový materiál a všetky ďaľšie informácie a náležitosti webu. Publikovanie resp. ďalšie šírenie časti alebo celého obsahu tohto webu akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti RODIS spol. s r.o. je výslovne zakázané bez ohľadu na uvedenie či neuvedenie zdroja. Spoločnosť RODIS spol. s r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté priame, nepriame, súvisiace alebo následné škody, straty, resp. iné výdavky spojené s nepovoleným použitím časti alebo celého obsahu tohto webu.

  Copyright © 2023 RODIS spol. s r.o. Všetky práva vyhradené.

  Vyrobené spoločnosťou risorius, s.r.o.