Stavebné poradenstvo
Pomáhame a radíme.

dom s tehlovou fasádou v lete, vzadu dom s tehlovou fasádou večer, pohľad spredu pohľad na terasu so zeleňou, detail dom s tehlovou fasádou, pohľad odspodu dom s tehlovou fasádou v lete, vzadu, iný pohľad dom s tehlovou fasádou, detail, pohľad cez stromček
BLOG autora:

„ Články, v ktorých sa píše o tom, ako by mali veci fungovať je veľa, ale ako veci skutočne fungujú v praxi, o tom sa pokúsim písať práve tu.“

Najnovšie:
 • Projekt X - časť odovzdanie
 • Projekt X – časť odovzdanie „Projekt, ktorý rozvíril pokrízovú hladinu...

  Citáty slávnych:

  Boj je podstata života. Kto nebojuje, nemôže ani vyhrať.
  Tomáš Baťa

  Stavebno-technické posúdenie nehnuteľností pred kúpou alebo prevzatím

  dom so sedlovou hnedou strechou bielej farby, čiastočne obložený drevom
  Väčšina z nás dospeje skôr či neskôr k rozhodnutiu kúpy nehnuteľnosti, či už bytu, domu alebo pozemku. Takéto rozhodnutie patrí medzi jedno z najdôležitejších rozhodnutí v živote človeka, ktoré chtiac či nechtiac ovplyvní jeho ďalší život, či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle. Ovplyvňuje hlavne psychickú a finančnú pohodu kupujúceho, ktorá sa priamo odzrkadľuje v osobnom aj pracovnom živote. V dnešnej uponáhľanej dobe s potrebným vysokým pracovným nasadením každého z nás z dôvodu pokrytia základných finančných potrieb svojej rodiny sa veľakrát proces spojený s kúpou nehnuteľností javí ako jeden obrovský stres, z dôvodu obáv, či vyberiem tú „správnu nehnuteľnosť“, t.j. či som schopný ako laik odhaliť prípadné riziká spojené s týmto procesom, či sú na vybranej nehnuteľnosti jasné vlastnícke práva, ťarchy, či má daná nehnuteľnosť tú „správnu cenu“, či je ich stavebno-technický stav v súlade s platnou legislatívou, normami, vyhláškami, čo ak sa na kupovanej nehnuteľnosti po jej kúpe objavia závady menšieho či väčšieho charakteru, čo ak v priebehu užívania zistím nevhodnosť použitia niektorých materiálov, konštrukčné, inštalačné alebo technologické poddimenzovania a pod. To je len malá časť otázok, ktoré víria kupujúcemu ako laikovi v hlave a aj pri aktívnej snahe dozvedieť sa niečo o tomto procese na internete, nie je možné aby toto vedel kupujúci reálne posúdiť.

  Možno si väčšina z Vás povie, že týmto všetkým ma prevedie a stavebno-technický stav kupovanej nehnuteľnosti mi opíše „realiťák“ z realitnej kancelárie. Toto je jeden obrovský omyl a klam v očiach verejnosti. Nemám to nikomu za zlé, pretože masírovanie hláv verejnosti zo strany realitných kancelárii o ich profesionalite a vysokej odbornosti, rôzne dobre marketingovo znejúce služby ako „arbiter“, veľkohubé vyhlásenia typu „garancia predaja Vašej nehnuteľnosti do 14 dní, čo dokážeme my, nedokáže nikto iný“ a stará známa odpoveď „realiťáka“ na všetky otázky - „nie je problém“ sú z 95% absolútne nepravdivé a zavádzajúce. Treba si jednoducho uvedomiť, že „realiťáci“ sú „iba a len“ sprostredkovatelia. Keďže máloktorí majú pevnú zložku mzdy, väčšinou sú to živnostníci a nie zamestnanci, ich mzda je závislá „len a len“ od toho, koľko nehnuteľností predajú, z čoho im prináleží časť provízie a majú preto veľmi veľkú motiváciu Vám nehnuteľnosť predať takmer „za každú cenu“. Svojim šťavnatým opisom o jedinečnosti danej nehnuteľnosti Vás budú presviedčať, že to je to pravé pre Vás, časovo Vás tlačiť k rozhodnutiu, lebo o danú nehnuteľnosť má záujem dalších x-zájemcov. Na jednej strane im to nemám za zlé, pretože je to ich práca, ale na druhej strane by mali byť opatrní vo svojich „odborných“ vyjadreniach, pretože 95% z nich nemá vzdelanie stavebného alebo podobného charakteru alebo praxe v blízkom odvetví a niektorí z nich pred pár týždňami pracovali možno v úplne inom odvetví(napr. ako automechanik, kuchár, úradník, predavač ovocia a zeleniny a pod.). Nechcem týmto svojim názorom nikoho uraziť a je mi jasné, že predaj nehnuteľností nie je žiadna jadrová fyzika, ale aspoň ako také základné predpoklady, ktoré som spomínal, by mal „dobrý realiťák“ spĺňať a z uvedeného je jasné, že takýto človek Vám jednoducho nie je schopný pravdivo podať adekvátne a odborné vyjadrenia a stanoviská k technickému stavu kupovanej nehnuteľnosti.

  Z uvedeného vyplýva, že pri tak závažnej životnej investícii ako je kúpa nehnuteľnosti, by kupujúci nemal hazardovať s myšlienkou, že celý proces zvládnem sám alebo s pomocou „realiťáka“. Je nanajvýš dôležité získať nezávislý ale hlavne odborný pohľad na kupovanú nehnuteľnosť. Veľakrát po takejto obhliadke získa kupujúci od stavebného odborníka také informácie, ktoré môžu byť vážnym argumentom na zníženie kúpnej ceny zo strany predávajúceho a môžu znamenať úsporu výraznej finančnej čiastky, pri ktorej sa honorár stavebného odborníka javí ako zanedbateľná čiastka.


  Služby ponúkané v súvislosti so stavebno-technickým posúdením nehnuteľnosti pred kúpou alebo prevzatím:

  • pomoc pri výbere vhodnej nehnuteľnosti
  • celkové zhodnotenie Vami vybranej nehnuteľnosti
  • posúdenie lokality z hľadiska možného budúceho zhodnotenia kupovanej nehnuteľnosti
  • kvalita prevedených stavebných prác
  • rovinnosť povrchov – najmä podlahy, stropy, steny
  • tepelné mosty
  • kvalita zabudovania jednotlivých prvkov – sádrokartóny, dverné a okenné výplne, podlahy, dvere, obklady, dlažby, sanita, krby
  • kvalita a rozsah TZB – vykurovanie, vodovod, kanalizácia, plynovod, elektroinštalácia, technologické zariadenia
  • kvalita exteriérových prvkov–strecha,krytina, strešné detaily, klampiarske prvky, fasáda, hydroizolácie, spevnené plochy, oplotenia
  • celkové architektonické riešenie
  • návrh zmien s vyčíslením potrebných nákladov
  • použitý štandard a vhodnosť použitých materiálov
  • posúdenie a kontrola bezpečnosti – revízne správy, tlakové a tesnostné skúšky
  • diagnostika a riešenie porúch pri obhliadke potencionálnej nehnuteľnosti

  Prečítajte si ďalej:

  Toto sa nám Páči - Nepáči:

  kytice na kamennej fasáde

  Zaostrujeme na detaily:

  základy, poter, odhalená kovová mriežka

  Bezplatná poradňa:

   Ste právnická
   alebo fyzická osoba?

  Obsah tohto webu je duševným vlastníctvom spoločnosti RODIS spol. s r.o. a je chránený v zmysle Autorského zákona č. 383/1997 Zb. v znení neskorších predpisov a príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Obsahom webu sa rozumie grafický vzhľad - dizajn, obsahová platforma, logická štruktúra, textový i obrazový materiál a všetky ďaľšie informácie a náležitosti webu. Publikovanie resp. ďalšie šírenie časti alebo celého obsahu tohto webu akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti RODIS spol. s r.o. je výslovne zakázané bez ohľadu na uvedenie či neuvedenie zdroja. Spoločnosť RODIS spol. s r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté priame, nepriame, súvisiace alebo následné škody, straty, resp. iné výdavky spojené s nepovoleným použitím časti alebo celého obsahu tohto webu.

  Copyright © 2023 RODIS spol. s r.o. Všetky práva vyhradené.

  Vyrobené spoločnosťou risorius, s.r.o.