Stavebné poradenstvo
Pomáhame a radíme.

dom s tehlovou fasádou v lete, vzadu dom s tehlovou fasádou večer, pohľad spredu pohľad na terasu so zeleňou, detail dom s tehlovou fasádou, pohľad odspodu dom s tehlovou fasádou v lete, vzadu, iný pohľad dom s tehlovou fasádou, detail, pohľad cez stromček
BLOG autora:

„ Články, v ktorých sa píše o tom, ako by mali veci fungovať je veľa, ale ako veci skutočne fungujú v praxi, o tom sa pokúsim písať práve tu.“

Najnovšie:
 • Projekt X - časť odovzdanie
 • Projekt X – časť odovzdanie „Projekt, ktorý rozvíril pokrízovú hladinu...

  Citáty slávnych:

  Ak nájdeš v živote cestu bez prekážok, určite nevedie nikam.
  Maxim Gorkij

  Rozpočtové práce - posúdenie rozpočtov, výber vhodného dodávateľa stavby

  rodinný dom so sedlovou strechou a poschodím, polovica šedá, polovica bordová
  Rozpočet stavby – asi ta najkľúčovejšia vec pri rozhodnutí začať „stavať“ a neskôr pred samotným zahájením výstavby. Len na základe správneho čítania a posúdenia rozpočtu ako celku, alebo jednotlivých jeho častí je možné urobiť zodpovedný a správny záver pri výbere dodávateľa stavby alebo jednotlivých subdodávateľov. Výber najlacnejšieho dodávateľa a iba na základe celkovej ceny je veľká chyba investora-laika, pretože až v procese výstavby zistí, že sa mu rýchlo navyšuje rozpočet(pretože pri výbere nemal poňatia o potrebnom rozsahu, podrobnostiach a špecifických skratkách v rozpočte, ktorým absolútne nerozumel), pretože mnoho prác, ktoré mali byť nacenené v rozpočte, vybratým dodávateľom nacenené neboli(už z rôznych dôvodov) a takéto práce si dodávateľ účtuje v priebehu výstavby ako naviac práce, ktoré v skutočnosti mali byť zahrnuté v rozpočte. Veľakrát po zrealizovaní tzv. holodomu investor zistí, že rozpočet na stavbu bol minutý a kladie si otázku „ako ďalej?“(resp. „začo ďalej?“).
  Vyhnúť sa takémuto scenáru dá, ak investor-laik osloví odborníka, ktorý okrem teoretických znalostí o rozočtovaní stavieb ich vie priamo aplikovať v praxi - pri výstavbe, pretože má prehľad o aktuálnych cenách za práce a materiály a má dlhoročné skúsenosti.

  Dobrý odborník Vám vysvetlí, že:
  • rozpočet, ktorý obdržíte od projektanta alebo rozpočtára je len vysoko orientačný, nezahŕňa mnohé špecifické stavebné práce a postupy, ceny za materiály hlavne pri dokončovacích prácach sú podhodnotené, ceny za inštalácie a TZB sú len veľmi hrubo odhadnuté, chýbajú presuny hmôt, takzvané VRN-vedľajšie rozpočtové náklady(zariadenie staveniska, odber energií na účely stavby, geodetické práce, režijné náklady realizačnej firmy, kopletizačná činnosť, inžinierska činnosť a pod.) chýbajú, atď,atď.
  • ceny uvádzané rozpočtárom sú ceny vychádzajúce z tzv. cenníkových cien, ktoré sa tvoria ako ceny „obvyklé“, pravidelne upravované o štatistické ekonomické ukazovatele ako inflácia apod., ktoré nedokážu pružne reagovať na rýchle zmeny trhu
  • rozpočtár ani projektant nenesú žiadnu finančnú zodpovednosť za prípadne poddimenzovaný rozpočet
  • reálny rozpočet na výstavbu Vám vie spracovať oslovená firma nie na základe výkazu výmer(rozpočet bez cien vypracovaný projektantom alebo rozpočtárom) ale po dodaní kompletnej projektovej dokumentácie Vám firma vypracuje podrobný individuálny rozpočet, za ktorý je schopná a ochotná stavbu zrealizovať (podstatné je v Zmluve špecifikovať o akú cenu sa jedná a ako sa tvorí), ak má firma ešte pred spracovaním rozpočtu záujem obzrieť si stavenisko (pozemok), mala by dostať hneď 5 plusových bodov, pretože z toho vyplýva, že má skutočne záujem o stavbu a nie tvorbu rozpočtu tzv.“od stola“ alebo s pocitom, že robí rozpočet aj tak iba „do počtu“(keďže okrem neho robí rozpočet na stavbu ďalších 10 firiem).
  Správnym posúdením rozpočtu stavebným odborníkom a vytypovaním a poukázaním na niektoré kľúčové položky rozpočtu Vám vie dať odborník silný kľúč k tomu, aby ste vedeli pri výbere dodávateľa odborne argumentovať s vysokou pravdepodobnosťou na vyjednanie nižšej ceny za realizáciu diela.

  Prečítajte si ďalej:

  Toto sa nám Páči - Nepáči:

  kytice na kamennej fasáde

  Zaostrujeme na detaily:

  základy, poter, odhalená kovová mriežka

  Bezplatná poradňa:

   Ste právnická
   alebo fyzická osoba?

  Obsah tohto webu je duševným vlastníctvom spoločnosti RODIS spol. s r.o. a je chránený v zmysle Autorského zákona č. 383/1997 Zb. v znení neskorších predpisov a príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Obsahom webu sa rozumie grafický vzhľad - dizajn, obsahová platforma, logická štruktúra, textový i obrazový materiál a všetky ďaľšie informácie a náležitosti webu. Publikovanie resp. ďalšie šírenie časti alebo celého obsahu tohto webu akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti RODIS spol. s r.o. je výslovne zakázané bez ohľadu na uvedenie či neuvedenie zdroja. Spoločnosť RODIS spol. s r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté priame, nepriame, súvisiace alebo následné škody, straty, resp. iné výdavky spojené s nepovoleným použitím časti alebo celého obsahu tohto webu.

  Copyright © 2023 RODIS spol. s r.o. Všetky práva vyhradené.

  Vyrobené spoločnosťou risorius, s.r.o.