Stavebné poradenstvo
Pomáhame a radíme.

dom s tehlovou fasádou v lete, vzadu dom s tehlovou fasádou večer, pohľad spredu pohľad na terasu so zeleňou, detail dom s tehlovou fasádou, pohľad odspodu dom s tehlovou fasádou v lete, vzadu, iný pohľad dom s tehlovou fasádou, detail, pohľad cez stromček
BLOG autora:

„ Články, v ktorých sa píše o tom, ako by mali veci fungovať je veľa, ale ako veci skutočne fungujú v praxi, o tom sa pokúsim písať práve tu.“

Najnovšie:
 • Projekt X - časť odovzdanie
 • Projekt X – časť odovzdanie „Projekt, ktorý rozvíril pokrízovú hladinu...

  Citáty slávnych:

  Život je na to, aby človek stúpal, a nie klesal.
  Emile Verhaeren

  Profil

  Ing. Juraj Vranka

  Ing. Juraj Vranka – odborne spôsobilý inžinier na vybrané činnosti vo výstavbe podľa § 11 zákona č. 136/1995 Z.z., zapísaný v registri odborne spôsobilých inžinierov pod registračným číslom 17362-41-98 Slovenskou komorou stavebných inžinierov .

  Vyštudoval :

  • strednú priemyselnú školu stavebnú – odbor pozemné stavby
  • Slovenskú vysokú školu technickú – odbor pozemné stavby
  Vykonával od r.1992 a vykonáva dodnes :
  • výkon činnosti stavbyvedúceho na stavbách doma aj v zahraničí
  • príprava stavieb doma aj v zahraničí
  • rozpočtové práce
  • komplexný inžiniering stavieb
  • riadenie stavieb
  • realizácia stavieb
  • výkon činnosti stavebného dozoru
  Doterajšia komplexná odborná stavebná činnosť – celková 23-ročná prax

  Toto sa nám Páči - Nepáči:

  kytice na kamennej fasáde

  Zaostrujeme na detaily:

  základy, poter, odhalená kovová mriežka

  Bezplatná poradňa:

   Ste právnická
   alebo fyzická osoba?

  Obsah tohto webu je duševným vlastníctvom spoločnosti RODIS spol. s r.o. a je chránený v zmysle Autorského zákona č. 383/1997 Zb. v znení neskorších predpisov a príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Obsahom webu sa rozumie grafický vzhľad - dizajn, obsahová platforma, logická štruktúra, textový i obrazový materiál a všetky ďaľšie informácie a náležitosti webu. Publikovanie resp. ďalšie šírenie časti alebo celého obsahu tohto webu akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti RODIS spol. s r.o. je výslovne zakázané bez ohľadu na uvedenie či neuvedenie zdroja. Spoločnosť RODIS spol. s r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté priame, nepriame, súvisiace alebo následné škody, straty, resp. iné výdavky spojené s nepovoleným použitím časti alebo celého obsahu tohto webu.

  Copyright © 2023 RODIS spol. s r.o. Všetky práva vyhradené.

  Vyrobené spoločnosťou risorius, s.r.o.