Stavebné poradenstvo
Pomáhame a radíme.

dom s tehlovou fasádou v lete, vzadu dom s tehlovou fasádou večer, pohľad spredu pohľad na terasu so zeleňou, detail dom s tehlovou fasádou, pohľad odspodu dom s tehlovou fasádou v lete, vzadu, iný pohľad dom s tehlovou fasádou, detail, pohľad cez stromček
BLOG autora:

„ Články, v ktorých sa píše o tom, ako by mali veci fungovať je veľa, ale ako veci skutočne fungujú v praxi, o tom sa pokúsim písať práve tu.“

Najnovšie:
 • Projekt X - časť odovzdanie
 • Projekt X – časť odovzdanie „Projekt, ktorý rozvíril pokrízovú hladinu...

  Citáty slávnych:

  Úspech v živote ? To je vlastne rovnica: A=X+Y+Z. X znamená prácu a Y fair play. A čo Z ? Z znamená držať jazyk za zubami.
  Albert Einstein

  Laserové zameranie rovnosti povrchov – podláh, stien, stropov, návrhy odstránenia chýb

  laserový zameriavač vzdialenosti
  Rovinnosť povrchov má priamy vplyv na funkčnosť konečnej povrchovej úpravy, či už podláh, stien alebo stropov.
  Rovinnosť povrchu podláh - pri podlahách sa jedná o rovinnosť podkladných vrsiev, na ktoré sa kladú nášľapné vrstvy, t.j. rovinnosť poterov pieskocementových, anhydridových, liatych, podáh kladených suchým spôsobom napr. sádrokartónové podlahové dosky, z OSB dosiek, preglejok, cementových dosiek a pod. Na tieto podkladné vrstvy sa kladú nášľapné vrstvy či už kontaktne (dlažby, určitý druh parkiet) alebo bezkontaktne(plávajúce podlahy). Aby takéto nášľapné vrstvy plnili bezproblémovo svoju funkciu a nedochádzalo k ich postupnej deštrukcii, je potrebné zrealizovať podkladové vrstvy v zmysle platných noriem s max. prípustnými odchylkami. V prípade, že tieto odchylky sú väčšie, je potrebné rôznymi stavebnými úpravami(zbrúsením, vyliatim samonivelizačného poteru, lokálnymi úpravami – vysprávkami) vykonať ich nápravu. V tom horšom prípade je potrebné podkladnú vrstvu demontovať, vybúrať, vysekať a zrealizovať nanovo.
  V súvislosti s podlahami majú veľký vplyv na ich funkčnosť aj tzv. dilatácie. Veľmi dôležitá a často opomínaná téma, ktorá ma pri ich neriešení alebo zlým riešením zásadný vplyv na funkčnosť samotnej podkladovej podlahovej vrstvy ako aj konečnej nášľapnej vrstvy. Dilatačná špára v poteroch je špára, ktorá oddeľuje jednu súvislú plochu na viac dilatačných celkov a umožňovala tak pohyb poteru do strán bez následných deštrukcií, t.j. vzniku trhlín alebo vydutiu celého poteru. Dilatačné špáry a celky sú v zmysle platných noriem a technologických predpisov jednotlivých výrobcov presne definované ako max. plocha v m2 alebo max.dĺžky v metroch pri určitej šírke plochy. Aby bol zabezpečený správny dilatačný pohyb poteru, je nutné aby nielen samotný poter, ale aj vrstvy pod ním(zvukové a tepelné izolácie) mali priebežnú dilatačnú špáru korešpondujúcu s poterom.
  Tak ako je potrebné riešiť dilatácie podkladných vrstiev, je potrebné vedieť správne navrhnúť a zrealizovať dilatácie nášlapných vrstiev – u parkiet obvodové dilatácie, pri dilatáciách v ploche alebo pri dverách(dilatácie jednotlivých miestností) použitím dilatačných a prechodových líšt, alebo pri dlažbách , kde je potrebné seriózne spracovať podrobný kladačský plán dlažby s presne uvedeným spôsobom prechodu dlažby cez dilatačnú špáru v podkladnej vrstve ( prechod súvislý, prerušený, prechody v celku pri rovno alt. diagonálne kladenej dlažbe a pod.).
  Rovinnosť povrchu stien – tu je potrebné dodržať rovinnosť v súvislosti s osadením prvkov ako sú dvere a zárubne, obklady stien (keramické, drevené a pod.), kuchnské linky, nábytok, tapety, nasvietenie stien – všetko toto zvýrazní prípadné nerovnosti stien .
  Rovinnosť povrchu stropov – rovinnosť a rovnosť stropov odhaľujú vizuálne hlavne stropné lišty, tapety, obklady, naddverné a nadokenné preklady, závesy, garníže a pod.

  Pre kontrolu rovinnosti uvedených povrchov Vám dokáže pomôcť stavebný odborník bodovým alebo plošným zameraním povrchov pomocou laserového zameriavaceho prístroja alebo 2m vodováhou a upozorniť ešte pred konečnými úpravami na prípadné nedostatky, takisto Vám je schopný navrhnúť možné riešenia a vyčísliť predpokladané finančné náklady na opravy. Takisto Vám odborník vie určiť zdroj(vinníka) problému a posúdiť možnosti a spôsob takéto finančné náklady vymôcť od vinníka prostredníctvom bezplatnej opravy, preplatenia nákladov na opravy, alebo využiť toto pri jednaní o zľave z kúpnej ceny.

  Prečítajte si ďalej:

  Toto sa nám Páči - Nepáči:

  kytice na kamennej fasáde

  Zaostrujeme na detaily:

  základy, poter, odhalená kovová mriežka

  Bezplatná poradňa:

   Ste právnická
   alebo fyzická osoba?

  Obsah tohto webu je duševným vlastníctvom spoločnosti RODIS spol. s r.o. a je chránený v zmysle Autorského zákona č. 383/1997 Zb. v znení neskorších predpisov a príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Obsahom webu sa rozumie grafický vzhľad - dizajn, obsahová platforma, logická štruktúra, textový i obrazový materiál a všetky ďaľšie informácie a náležitosti webu. Publikovanie resp. ďalšie šírenie časti alebo celého obsahu tohto webu akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti RODIS spol. s r.o. je výslovne zakázané bez ohľadu na uvedenie či neuvedenie zdroja. Spoločnosť RODIS spol. s r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté priame, nepriame, súvisiace alebo následné škody, straty, resp. iné výdavky spojené s nepovoleným použitím časti alebo celého obsahu tohto webu.

  Copyright © 2023 RODIS spol. s r.o. Všetky práva vyhradené.

  Vyrobené spoločnosťou risorius, s.r.o.