Stavebné poradenstvo
Pomáhame a radíme.

dom s tehlovou fasádou v lete, vzadu dom s tehlovou fasádou večer, pohľad spredu pohľad na terasu so zeleňou, detail dom s tehlovou fasádou, pohľad odspodu dom s tehlovou fasádou v lete, vzadu, iný pohľad dom s tehlovou fasádou, detail, pohľad cez stromček
BLOG autora:

„ Články, v ktorých sa píše o tom, ako by mali veci fungovať je veľa, ale ako veci skutočne fungujú v praxi, o tom sa pokúsim písať práve tu.“

Najnovšie:
 • Projekt X - časť odovzdanie
 • Projekt X – časť odovzdanie „Projekt, ktorý rozvíril pokrízovú hladinu...

  Citáty slávnych:

  Nerozprávajte všetkým okolo seba, že vám svet dlží lepší život. Svet vám nedlží nič. Bol tu totiž skôr ako vy.
  Mark Twain

  Diagnostika porúch, návrh riešení na ich odstránenie

  pohľad zo zeme na strechu, ktorej časť je strhnutá
  Pri tejto téme si treba uvedomiť jednu zásadnú vec a tou je to, že už z princípu veci neexistuje nehnuteľnosť alebo stavba bez nedostatkov, vád, závad, porúch, chýb, nedorobkov a pod. Keďže každá stavba alebo nehnuteľnosť je unikátna z dôvodu, že je „ručne“ zložená z tisícov súčastí, stavebných materiálov a prvkov rôznych vlastností, čím ani po 100% dodržaní všetkých technologických postupov určených jednotlivými výrobcami nie je možné zabrániť vzniku vád. Čo je však dôležité je to, že stavebný odborník by mal vedieť posúdiť, či sa jedná o vadu nepodstatnú (napr.estetickú mikrotrhlinka) so zanedbateľnými nákladmi na jej odstránenie alebo sa jedná o vadu závažnú, ktorá ma vplyv na ďalšiu životnosť nehnuteľnosti alebo ohrozuje bezpečnosť jej obyvateľov. Tu sa jedná väčšinou o vady statického charakteru, vady spojené so zemnou vlhkosťou, vnútornou vlkosťou spojenou s tvorbou plesní, nevhodnosťou použitých materiálov a pod.
  Diagnostika takýchto vád je veľmi zložitá, pretože treba určiť podstatu tejto vady a určiť zdroj vzniku. Veľakrát je to súhrn niekoľkých zdrojov, veľakrát zakrytých(zabudovaných) v konštrukciách a takáto diagnostika si skutočne vyžaduje vysoké odborné znalosti a dlhoročnú prax a skúsenosti na ich odhalenie. Veľakrát sa jedná o postup odstránenia príčiny systémom pokus-omyl, pretože až odstránenie napr. tretieho určeného potenciálneho zdroja poruchy prinesie očakávaný výsledok a úpné definitívne odstránenie problému. Odstránenie niektorých porúch vyžaduje skutočne vysoké náklady na odstránenie, najmä ak sa jedná o demontáže väčšieho rozsahu, zemné práce vo veľkom rozsahu, sekanie muriva alebo betónových konštrukcií a pod.
  Naopak sú aj estetické chyby, ktoré veľakrát kupujúci považujú za obrovský problém, a ktoré v skutočnosti vadami nie sú. Príklad z vlastnej praxe, keď klient reklamoval odpadnutie jednej skrutky v doske oplotenia. Tu sa samozrejme o vadu nejedná, pretože skrutka odpadla v dôsledku objemových zmien dreva-dosky, pričom táto objemová zmena zo svojej podstaty predstavuje prirodzenú vlastnosť tohto materiálu, ktorá vzniká pôsobením vonkajšieho prostredia(slnko, dážď, mráz, sneh, UV žiarenie a pod.). Takáto „pseudovada“ sa odstráni kúpou a výmenou skutky za niekoľko eurocentov a problém je vyriešený.

  Taktiež veľa klientov-kupujúcich vidí obrovský problém v tom, že na stene uvidí vlásočnicovú mikrotrhlinu v dĺžke napr 15 cm. Znovu si treba uvedomiť podstatu veci a to takú, že jednotlivé konštrukčné prvky (stena-omietka) spojené v tomto prípade mokrým procesom bez vzájomnej dilatácie majú rozličné fyzikálne vlastnosti a tým pádom rôznu rozťažnosť pri rovnakej teplote. Keďže omietka na stene je veľká nedilatovaná plocha, je prirodzené, že takouto nerovnomernou rozťažnosťou(rozpínavosťou, pnutím) týchto dvoch rôznorodých materiálov sa nedá vzniku ojedinelých prasklín v ploche omietky vyhnúť. Pretože omietka sa nedá hlavne z estetických dôvodov dilatovať v ploche každý m2, objavenie takejto vlásočnicovej trhliny nie je ničím výnimočným ani strašným. Odstránenie tohto problému je znovu veľmi jednoduché a lacné – prasklina sa premaľuje(zaleje) maliarskou farbou a je po probléme. Samozrejme musí byť jasné, že sa nejedná o prasklinu, ktorá prechádza do muriva, pretože sa môže jednať už o statickú trhlinu, avšak ani toto nemusí byť až taký problém. Tu treba zisťovať, či prasklina v murive nemá podstatu napr. v kotvení steny alebo priečky do okolitých stien(priečka-obvodové mirivo), kotvení do stropu, či nedošlo k lokálnemu sadnutiu podlahy napr. ak je priečka postavená na cementový poter, pod ktorým sa nachádza zvukovo-tepelná izolácia, alebo nedošlo napr. k sadnutiu celej stavby. To je len malá časť a náčrt problémov spojených s vadami a s ich spojenou diagnostikou, návrhom spôsobu odstránenia poruchy a jej finančným vyčíslením. Takisto je podstatné, kto tieto náklady má znášať a či takéto náklady je možné napr. vymáhať od predávajúceho/zhotoviteľa. Tu je podstatné aj to, aké je znenie Zmluvy či už kúpnopredajnej alebo Zmluvy o dielo, o ktoré články je možné oprieť sa(najmä čl. Zodpovednosť za vady). Či sa jedná vôbec o vadu, ak áno , či sa jedná o vadu malého alebo väčšieho charakteru a mnoho ďalšieho o tejto téme Vám môže povedať a správne určiť len stavebný odborník s potrebnými znalosťami a praxou, pričom jeho závery môžu pre Vás mať kľúčový charakter s možným finančným dosahom na Vás alebo predávajúceho/zhotoviteľa.

  Služby spojené s uvedenou činnosťou:
  • diagnostika poruchy alebo problému
  • určenie stupňa závažnosti
  • určenie zdroja
  • návrh na technické riešenie odstránenia poruchy
  • finančné vyčíslenie nákladov
  • vymožiteľnosť práva na úhradu skutočne vynaložených nákadov na odstránenie poruchy voči
  • predávajúcemu/zhotoviteľovi

  Prečítajte si ďalej:

  Toto sa nám Páči - Nepáči:

  kytice na kamennej fasáde

  Zaostrujeme na detaily:

  základy, poter, odhalená kovová mriežka

  Bezplatná poradňa:

   Ste právnická
   alebo fyzická osoba?

  Obsah tohto webu je duševným vlastníctvom spoločnosti RODIS spol. s r.o. a je chránený v zmysle Autorského zákona č. 383/1997 Zb. v znení neskorších predpisov a príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Obsahom webu sa rozumie grafický vzhľad - dizajn, obsahová platforma, logická štruktúra, textový i obrazový materiál a všetky ďaľšie informácie a náležitosti webu. Publikovanie resp. ďalšie šírenie časti alebo celého obsahu tohto webu akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti RODIS spol. s r.o. je výslovne zakázané bez ohľadu na uvedenie či neuvedenie zdroja. Spoločnosť RODIS spol. s r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté priame, nepriame, súvisiace alebo následné škody, straty, resp. iné výdavky spojené s nepovoleným použitím časti alebo celého obsahu tohto webu.

  Copyright © 2023 RODIS spol. s r.o. Všetky práva vyhradené.

  Vyrobené spoločnosťou risorius, s.r.o.