Stavebné poradenstvo
Pomáhame a radíme.

dom s tehlovou fasádou v lete, vzadu dom s tehlovou fasádou večer, pohľad spredu pohľad na terasu so zeleňou, detail dom s tehlovou fasádou, pohľad odspodu dom s tehlovou fasádou v lete, vzadu, iný pohľad dom s tehlovou fasádou, detail, pohľad cez stromček
BLOG autora:

„ Články, v ktorých sa píše o tom, ako by mali veci fungovať je veľa, ale ako veci skutočne fungujú v praxi, o tom sa pokúsim písať práve tu.“

Najnovšie:
 • Projekt X - časť odovzdanie
 • Projekt X – časť odovzdanie „Projekt, ktorý rozvíril pokrízovú hladinu...

  Citáty slávnych:

  Žeby môj život predsa nebol úplne k ničomu ?
  Friedrich Nietzsche

  Cenník

  Vysvetlivky :
  • cena za m2 – znamená jednotkovú cenu v eurách s DPH za m2 podlahovej plochy uvedenej nehnuteľnosti (dom,byt,meraná plocha)
  • cena za hod. – znamená cenu v eurách za hodinu, pričom za hodinu sa považuje každá začatá hodina za každý jednotlivý úkon
  • individuálna cena – cena, ktorá z dôvodu nepresného rozsahu alebo náročnosti , je stanovená individuálne na základe upresnenia rozsahu a požiadaviek klientom. Ak je potrebné rozsah stanoviť a upresniť individuálnou osobnou konzultáciou, takáto úvodná konzultácia je poskytovaná zdarma

  Stavebno-technické posúdenie domov alebo bytov pred kúpou/prevzatím

  posudok bytu do 40 m2 120 €
  posudok bytu do 40-80 m2 160 €
  posudok bytu do 80-150 m2 220 €
  posudok bytu nad 150 m2 individualna cena
  posudok domu do 120 m2 240 €
  posudok domu 120-200 m2 280 €
  posudok domu 200-300 m2 360 €
  posudok domu nad 300 m2 individualna cena

  Všeobecné stavebné poradenstvo
  - poradenstvo v oblasti architektonických riešení, konštrukcií, inštalácií, TZB.

  malý rozsah 40 €/hod
  stredný rozsah 60 €/hod
  veľký rozsah individuálna cena

  Osobné konzultácie

  podľa rozsahu 60-100 €/hod

  Technický dozor investora

  stavby jednoduchého charakteru (byty, chaty do 25 m, záhradné stavby, bazény, garáže a pod.) 50 €/hod
  stavby stredného rozsahu (rodinné domy do 200 m2, chaty nad 25 m2) 60 €/hod
  stavby väčšieho rozsahu (rodinné domy nad 200 m2) individuálna cena
  administratívne budovy, priemyselné a poľnohosp.stavby, pamiatkové stavby individuálna cena
  inžinierske stavby (verejné vodovody,plynovody,elektroinštalácie, VO, komunikácie) individuálna cena

  Diagnostika porúch a návrhy riešení

  diagnostika porúch – malý rozsah 100 €
  diagnostika porúch – veľký rozsah individuálna cena
  návrh riešenia na odstránenie poruchy – malý rozsah 60 €
  návrh riešenia na odstránenie poruchy – veľký rozsah individuálna cena

  Laserové zameranie povrchov

  laserové zameranie povrchov (najmä podláh, stropov, stien) 2 €/m2
  návrh riešenia na odstránenie nerovností povrchov (lokálne, komplexné) 1 €/m2

  Rozpočtové práce

  posúdenie rozpočtov individuálna cena

  Reklamácie

  diagnostika reklamovanej vady individuálna cena
  návrh riešenia reklamácie individuálna cena
  spracovanie reklamačného listu pre kupujúceho/objednávateľa voči predávajúcemu/zhotoviteľovi individuálna cena

  Zmluvy

  posúdenie kúpno-predajnej zmluvy/Zmluvy o dielo individuálna cena
  návrh zmien a doplnkov individuálna cena
  vypracovanie návrhu kúpno-predajnej zmluvy/Zmluvy o dielo individuálna cena

  Poradenstvo v oblasti zariaďovania interiérov

  podľa dohodnutého rozsahu individuálna cena

  Poradenstvo v oblasti realizácie záhrad a záhradných stavieb

  podľa dohodnutého rozsahu individuálna cena

  Dopravné náklady

  doprava do 10 km jednosmerne od sídla spoločnosti zdarma
  doprava nad 10 km jednosmerne od sídla spoločnosti (účtuje sa obojsmerne) 0,4 €/km

  Toto sa nám Páči - Nepáči:

  kytice na kamennej fasáde

  Zaostrujeme na detaily:

  základy, poter, odhalená kovová mriežka

  Bezplatná poradňa:

   Ste právnická
   alebo fyzická osoba?

  Obsah tohto webu je duševným vlastníctvom spoločnosti RODIS spol. s r.o. a je chránený v zmysle Autorského zákona č. 383/1997 Zb. v znení neskorších predpisov a príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Obsahom webu sa rozumie grafický vzhľad - dizajn, obsahová platforma, logická štruktúra, textový i obrazový materiál a všetky ďaľšie informácie a náležitosti webu. Publikovanie resp. ďalšie šírenie časti alebo celého obsahu tohto webu akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti RODIS spol. s r.o. je výslovne zakázané bez ohľadu na uvedenie či neuvedenie zdroja. Spoločnosť RODIS spol. s r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté priame, nepriame, súvisiace alebo následné škody, straty, resp. iné výdavky spojené s nepovoleným použitím časti alebo celého obsahu tohto webu.

  Copyright © 2023 RODIS spol. s r.o. Všetky práva vyhradené.

  Vyrobené spoločnosťou risorius, s.r.o.