Stavebné poradenstvo
Pomáhame a radíme.

dom s tehlovou fasádou v lete, vzadu dom s tehlovou fasádou večer, pohľad spredu pohľad na terasu so zeleňou, detail dom s tehlovou fasádou, pohľad odspodu dom s tehlovou fasádou v lete, vzadu, iný pohľad dom s tehlovou fasádou, detail, pohľad cez stromček
BLOG autora:

„ Články, v ktorých sa píše o tom, ako by mali veci fungovať je veľa, ale ako veci skutočne fungujú v praxi, o tom sa pokúsim písať práve tu.“

Najnovšie:
 • Projekt X - časť odovzdanie
 • Projekt X – časť odovzdanie „Projekt, ktorý rozvíril pokrízovú hladinu...

  Citáty slávnych:

  Mojim jediným sklamaním v živote je, že nie som niekto iný.
  Woody Allen

  Blog autora

  Katalóg na mieru

  V nedeľu, 01 novembra 2015 o 14:23:39

  “Katalóg na mieru“ – slovné spojenie, ktoré rozdelením dostáva dva významy. Čo mám na mysli, ak hovorím o “katalógu“ a “na mieru“ ? Myslím tým ťažkú dilemu každého, kto dospeje do štádia, kedy si uvedomí, že byt je už pritesný a rozhodne sa pre výstavbu vlastného rodinného domu.

   

  A práve tu vyvstáva otázka “aký dom“? – projekt  “katalógový“ alebo projekt  “na mieru“ od projektanta-architekta.

   

  Pred samotnou odpoveďou treba mať jasno v nasledovnom :

  - vlastním pozemok rovinatý alebo do svahu ?

  - je pozemok umiestnený v jestvujúcej zástavbe v obci alebo v novovzniknutej lokalite na okraji obce (primestský satelit) ?

  - aký druh rodinných domov (zástavby) prevláda v danom území – nové domy alebo staré domy, prízemné(typ bungalow) alebo poschodové, domy s klasickou architektúrou a šikmou strechou alebo s modernou architektúrou(tzv.kocka) s plochou strechou ?

  - aký je tvar pozemku – ideálny obdĺžnik, štvorec, lichobežník, atypický tvar ?

  - koľko peňazí som schopný alebo ochotný investovať do projektu ?

  - chcem stavať ihneď alebo mám čas 1-1,5 roka na tvorbu individuálneho projektu ?

  - chcem vlastniť jedinečný originál domu, ktorý nemá nikto iný alebo mi nevadí, ak budem mať dom postavený na základe projektu, ktorý vlastnia stovky iných ľudí ?

   

  To je len časť otázok, ktoré si treba položiť pred rozhodnutím, aký projekt domu preferovať, kedy sa postupnými odpoveďami prepracujeme k správnemu rozhodnutiu.

   

  Spoločnosti poskytujúce katalógové projekty rodinných domov  Vám ako výhody týchto projektov povedia, že projekt máte v zásade ihneď(v priebehu pár dní), keďže projekty sú hotové a ide len o ich prekopírovanie, samotná cena za projekt je niekoľkonásobne lacnejšia ako projekt na mieru,  jeden projekt je predávaný stovkám klientov a tým pádom sú ľuďmi žiadané a uvádzané ako obľúbené, vedia Vám veľakrát ukázať maketu(model) domu a pod.

   

  Z mojich skúseností môžem povedať, že :

  - dispozície niektorých katalógových projektov často nie sú ideálne - niektoré priestory chýbajú alebo sú poddimenzované - väčšinou zádveria, úložné a skladové priestory, chýbajú  samostatné technické miestnosti, najmä na tzv. “špinavý“  prechod do záhrady, zbytočne nevyužité a hluché priestory chodieb a pod.

  - investor-laik si veľakrát projekt počas výstavby upravuje svojpomocne , výsledok býva často horší ako pôvodný projekt, pri týchto zmenách dochádza častokrát aj k zmene statiky domu, pričom ak takéto zmeny vykonáva laik svojpomocne bez minimálneho poradenstva s odborníkom, vystavuje sa veľkému  riziku do budúcnosti

  - pri zmenách najmä statických, a zmenách, ktoré menia vonkajší vzhľad objektu je potrebné žiadať o súhlas projektanta

  - projekt je spracovaný bez výkresov niektorých detailov

  - projekt je väčšinou vhodný len na rovinatý pozemok

  - projekt neobsahuje osadzovací výkres do daného územia, neobsahuje prípojky inžinierskych sietí(voda, kanalizácia, plyn, elektro) – toto je potrebné si individuálne zabezpečiť a priplatiť buď od tvorcu katalógového projektu alebo externým projektantom

  - cena za realizáciu konkrétneho domu uvedená v katalógu alebo priloženom rozpočte je len hrubo orientačná, väčšinou poddimenzovaná – takmer vždy je vyššia, rádovo v desiatkach percent

  - projekt inštalácii – vykurovanie, elektro, voda, kanalizácia, plyn je v základnom vyhotovení – neobsahuje technológie ako tepelné čerpadlá, solárne systémy, zásobníky, využitie užitkovej a dažďovej vody, kamerové a poplašné systémy a pod.

  - projekt neobsahuje žiadne vonkajšie exteriérové objekty a prvky – oplotenia, spevnené plochy, záhradné stavby, bazény, závlahy, studne, garáže a pod.

   

  Naproti  tomu – tvorca individuálneho projektu  bude argumentovať, že Vám všetky Vaše požiadavky a vyššie uvedené, zakomponuje do svojho návrhu a zároveň Vám povie, že katalógový projekt „nie“, pretože sú gýčové, nepoužiteľné, že ich kupujú ľudia-ovce z dôvodu, že jeden projekt vlastnia stovky klientov. Naopak oni vytvárajú jedinečný originál na mieru, ponúkajú vysokú profesionalitu, individuálny prístup, zohľadnenie všetkých Vašich požiadaviek v projekte, cena za projekt vzhľadom k dľžke jeho spracovania(rok a viac) nie je vôbec vysoká, že ten správny dom je “kocka“ s plochou strechou a pod.

   

  Z mojich skúseností môžem povedať, že :

  - dĺžka tvorby individuálneho projektu (rok a viac) je neprimerane dlhá

  - častokrát cena za projekt nie je až taká “dobrá“, akú sa snažia architekti prezentovať aj napriek tomu, že ceny individuálnych projektov na mieru poklesli, vzhľadom k nedostatku práce projektantov-architektov z dôvodu všeobecného stavebného útlmu

  - architekti často manipulujú klientov tým, že presadzujú, že ich názor a estetické vnímanie je to správne a často tlačia klientov k tomu, čo sami vôbec nechcú, nechápem klientov, ktorí povedia “architekt mi to alebo ono zatrhol“, “architekt mi to a to nedovolil....“, “architekt s tým alebo oným nesúhlasil...“  a pod.  Tu si treba jednoducho uvedomiť, že v dome klienta nebude bývať architekt, ale klient sám  a mal  by  trvať  na tom, aby mu architekt vytvoril prostredie, v ktorom sa bude dobre cítiť

   on – čiže klient.

  - architekt často pri návrhoch “lieta v oblakoch“, navrhuje atypické a luxusné prvky bez prihliadnutia na cenu týchto prvkov a ich zabudovania a bez prihliadnutia na reálny rozpočet klienta

  - architekt svojim návrhom domu si často “stavia svoj vlastný pomník“ za cudzie peniaze, t.j. navrhne dom pre klienta s niekoľko 100 m2(500 m2 a viac) bez prihliadnutia na náročnosť prevádzkovania takéhoto domu (údržba, energie, opravy) a bez prihliadnutia na rozpočet klienta, pričom architekt sám býva často v nízkoenergetickom dome s výmerou max. 80 m2. Podstatné pre neho je však to, že si tento predimenzovaný objekt s hrdosťou uvedie do svojich referencií a snaží sa ho propagovať pri každej vhodnej príležitosti

  - architekti veľakrát absolútne nerešpektujú okolitú zástavbu, veľakrát je architektova “kocka“ alebo “kváder“ (stavba štvorcového  alebo obdĺžnikového  pôdorysu s plochou strechou) necitlivo vrazená do zástavby so 120 rodinnými domami všetkými so šikmými strechami rovno vedľa prízemnej stavby typu  bungalow

  - výsledná cena za realizáciu diela je takmer vždy prekročená o desiatky percent oproti pôvodnému “odhadu“ architekta

   

  Na základe uvedeného je len a len vecou investora, či sa vyberie cestou katalógového projektu alebo projektu na mieru. Ani jedna z možností nie je lepšia alebo horšia, záleží od konkrétnych spomenutých okolností, vždy treba zvážiť za a proti, plusy a mínusy, časové, finančné a individuálne hľadisko a na základe týchto požiadaviek si vybrať jednu z možností a snažiť sa vybranú možnosť dotiahnuť do úspešného konca.

   

  - koniec BLOGU -

   

   

  Biela vs. Čierna

  Toto sa nám Páči - Nepáči:

  kytice na kamennej fasáde

  Zaostrujeme na detaily:

  základy, poter, odhalená kovová mriežka

  Bezplatná poradňa:

   Ste právnická
   alebo fyzická osoba?

  Obsah tohto webu je duševným vlastníctvom spoločnosti RODIS spol. s r.o. a je chránený v zmysle Autorského zákona č. 383/1997 Zb. v znení neskorších predpisov a príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Obsahom webu sa rozumie grafický vzhľad - dizajn, obsahová platforma, logická štruktúra, textový i obrazový materiál a všetky ďaľšie informácie a náležitosti webu. Publikovanie resp. ďalšie šírenie časti alebo celého obsahu tohto webu akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti RODIS spol. s r.o. je výslovne zakázané bez ohľadu na uvedenie či neuvedenie zdroja. Spoločnosť RODIS spol. s r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté priame, nepriame, súvisiace alebo následné škody, straty, resp. iné výdavky spojené s nepovoleným použitím časti alebo celého obsahu tohto webu.

  Copyright © 2023 RODIS spol. s r.o. Všetky práva vyhradené.

  Vyrobené spoločnosťou risorius, s.r.o.